Prof.Prashantha Nayaka G
M.A,Ph.D
Professor
Department of Kannada
preethiyabaduku@gmail.com

 
           

BACK

     
 • Area Of Research

             
  SL # Topic
  1 Modern Kannada Literature and Literary Criticism


  Journals Publications

             
  SL # Authors Title Impact Factor Publisher Year

  Books

  SL # Authors Title Publisher Year
                         

  Book Chapters

  SL # Authors Title Publisher Year

  Conferences

  SL # Authors Title Organizer Year
             

  Articles

  SL # Authors Title Publisher Year
 • Research Projects

             
  SL # Title Funding Agency Co-Investigator Amount status
  1 ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಕುವೆಂಪ& ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು 2500000 ಸಂಪೂರ್ಣ
  2 ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೀತೆಗಳು : ಶ್ರೀಸಾಮಾ UGC 593200 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
 • Awards

             
  SL # Award Name Award For Organization Year
  1 ಡಾ.ಹಾ.ಮಾ.ನಾಯಕ ಬದುಕು ಭಾವಗೀತೆ ಅಂಕಣಬರಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ(ರಿ.)ಶಿವಮೊಗ್ಗ. 2015
  2 ಗೌರವ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಳಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೂರನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ 2014
  3 ಸ್ನೇಹ ಸೇತು ನೀಂ ಮಹಚ್ಛಿಲ್ಪಿ ದಿಟಂ ಬೆಂಗಳೂರು 2010
 • Patents

             
  SL # Investigator Name Title Year
 • Research Scholars

             
  SL # Name Title Research Type
  1 ಮಹೇಂದ್ರ.ಟಿ.ಎಂ. / 807380171409 ರಾಮಚಂದ್ರ ಚರಿತ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು : ತೌಲನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ. Ph.D.
 • Research Alumni

             
  SL # Name Title of Thesis Research Type Year Address Email Id