1. home
 2. ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಘಟಕ

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಘಟಕ

ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಘಟಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ U್ಷರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾಲಕರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಶಿಷ್ಯವೇತನ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಂಜೂರಾಗುವ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತವನ್ನು ಈ ಘಟಕವು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಘಟಕವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಷ್ಯವೇತನವನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ವರ್ಷ 2006
ಸಂಚಾಲಕರುಡಾ. ವೆಂಕಟೇಶ
ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ. ಘಟಕದ ಉದ್ದೇಶ
 • ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಘಟಕವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶೀಷ್ಯವೇತನ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
 • ಈ ಘಟಕವು ಶಿಷ್ಯವೇತನ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪರ್ಕಕೊಂಡಿಯಂತೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
 • ಈ ಘಟಕವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಚಿತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಹಾಗೂ ನವೀನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
 • ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಕೇಂದ್ರ U್ಪ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ U್ಪ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು.

 

ವಿವಿಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ-ಶಿಷ್ಯವೇತನ ಹಾಗೂ ಶುಲ್ಕ ಮರುಭರಿಕೆಯ ವಿವರಗಳು

ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ನೀಡುವ ಶಿಷ್ಯವೇತನ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ:

 • ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಷ್ಯವೇತನ
 • ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ. ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಸಂಶೋಧನಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಶೀಷ್ಯವೇತನ.
 • ಕಲಿಕೆ-ಗಳಿಕೆ
 • ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ U್ಷರವ ಧನ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯವೇತನದ ವಿವರ

 • ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ.
 • ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ.
 • ಅಲೆಮಾರಿ ಮತ್ತು ಅರೆಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ.
 • ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಸಿರಿ – ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವಸತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ
 • ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಸಿರಿ – ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವಸತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ
 • ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ.
 • ಶುಲ್ಕ ಮರುಭರಿಕೆ
 • ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಸಂಶೋಧನಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ. ವತಿಯಿಂದ ನೀಡುವ ಶಿಷ್ಯವೇತನ.
 • ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಶಿಷ್ಯವೇತನ.

ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ನೀಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ / ಶಿಷ್ಯವೇತನದ ವಿವರ.

 • ಡಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಇನ್ಸ್‍ಫೈರ್ ಶಿಷ್ಯವೇತನ.
 • ಪೋಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರಲ್ ಶಿಷ್ಯವೇತನ.
 • ಮೌಲಾನಾ ಅಜಾದ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಶಿಷ್ಯವೇತನ.
 • ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಶಿಷ್ಯವೇತನ.
 • ಐ.ಸಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಆರ್. ಶಿಷ್ಯವೇತನ (ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ)
 • ಟಾಟಾ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರಲ್ ಶಿಷ್ಯವೇತನ.
 • ಯು.ಜಿ.ಸಿ-ನೆಟ್-ಕಿರಿಯ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಶಿಷ್ಯವೇತನ
 • ಪೋಸ್ಟ್ U್ಫ್ರ್ಯಜುಯೆಟ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಕಾಲರ್‍ಶಿಫ್ ಫಾರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬಾಚಿiÀiï ಯು.ಜಿ.ಸಿ.

 

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ತರಭೇತಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ.

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ವಿವರಗಳುಒಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತದಿನಾಂಕ
2013-14 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧನ ಸಹಾಚಿiÀು ಆಯೋಗ ನೆಟ್/ಸ್ಲೇಟ್/ ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ/
ಯು.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ./ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ / ಎಲ್.ಐ.ಸಿ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು
190 1,00,000-00 22-02-2014
ರಿಂದ
24-02-2014
2014-15 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧನ ಸಹಾಚಿiÀು ಆಯೋಗ ನೆಟ್/ಸ್ಲೇಟ್/ ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ/
ಯು.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ./ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ / ಎಲ್.ಐ.ಸಿ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು
292 2,00,000-00 13-02-2015
ರಿಂದ
16-02-2015
2015-16 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧನ ಸಹಾಚಿiÀು ಆಯೋಗ ನೆಟ್/ಸ್ಲೇಟ್/ ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ/
ಯು.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ./ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ / ಎಲ್.ಐ.ಸಿ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು
150 1,00,000-00 20-2-2016
ರಿಂದ
22-2-2016
2016-17 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧನ ಸಹಾಚಿiÀು ಆಯೋಗ ನೆಟ್/ಸ್ಲೇಟ್/ ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ/
ಯು.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ./ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ / ಎಲ್.ಐ.ಸಿ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು
336 1,00,000-00 21-10-2016
ರಿಂದ
23-10-2016
2017-18ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧನ ಸಹಾಚಿiÀು ಆಯೋಗ ನೆಟ್/ಸ್ಲೇಟ್/ ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ/
ಯು.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ./ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ / ಎಲ್.ಐ.ಸಿ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು
303 1,00,000-0018-02-2017
ರಿಂದ
20-02-2017