: 08282- 256301/256307
  1. home
  2. ಆಡಳಿತ

ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಡಳಿತ

ಶ್ರೀ. ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮತ್ತು ಕುಲಾಧಿಪತಿ

ಡಾ.ಅಶ್ವತ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸಿ ಎನ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಸಮಕುಲಾಧಿಪತಿ
image description

ಪ್ರೊ.ಬಿ ಪಿ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ

ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿ

ಪ್ರೊ.ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಕೆ (I/C)

ಕುಲಸಚಿವರು

ಪ್ರೊ.ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಕೆ

ಕುಲಸಚಿವರು (ಪರೀಕ್ಷಾಂಗ)

ಪ್ರೊ.ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಕೆ (I/C)

ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ