: 08282- 256301/256307

Department of P.G Studies in Hindi M. A. Hindi Course Code: PGA03

Chairperson Dr. Uma R Hegde
DDE Course Coordinator Dr. Uma R Hegde
RTA Dr. Kumar K P
Phone 08282-256246(o), 8762289129(M), 8762354244(M)

Previous Year

Paper Code Paper Title
56561 Aadhunik Hindi Kavitha
56562 Hindi ki Gadya Vidhaye
56563 Hindi Sahitya ka Itihas aur Vyakaran
56564 Prayojan Mulak Hindi aur Anuvad

Final Year

Paper Code Paper Title
56571 Prachin aur Madyakalin Hindi Kavya
56572 Bhasha Vijnan aur Hindi Basha ka Itihas
56573 Bhartiya aur Pashchatya Kavya Shastra
56574 Hnidi Patrakarita